Dating alpabetong filipino Website girlxxx chat

6854933580_2c8b688306_z

Noong 1959, ang Wikang Pambansa na batay sa Taga­log ay tinawag na Pilipino.

Makata, mandudula, nobelista, lider manggagawa at pulitiko. Nagdaos ng mga seminar at pasanayan sa paggamit ng wikang pambansa sa UP, PNU at iba pa.

Itinatag ang 12 Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino sa buong kapuluan. Nailathala ang na sinimulan sa pana­hon ng panunungkulan ni Cirio H.

Panganiban, at sinimulan ang tala­salitaan ng walong pangunahing wika sa Pilipinas.

Para sa mga talampas ng pagbigkas sa mga ibang wika, silipin ang ibaba ng pahinang ito.

dating alpabetong filipino-60dating alpabetong filipino-20dating alpabetong filipino-82

Ang bagong Aipabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik.Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP) alinsunod sa Batas Komonwelt Blg.Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol.Sinusulat bilang digrapong ks sa pamantayang Tagalog.Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol.. Ginagamit lang ito sa mga salita na may panlabas na etimolohiya na hindi pa bahagi ng Tagalog o mga salitang Tagalog na nakasulat sa pamamagitan ng ortograpiyang Espanyol.

You must have an account to comment. Please register or login here!