Dating en spiritualiteit

6854933580_2c8b688306_z

Het is gevonden op een oud perkament dat ontdekt werd in het zuiden van Frankrijk.Meer dan driehonderd jaar later werd Mikhaël Aïvanhov geboren, in Bulgarije, in de Balkan.Daarom moeten mannen envrouwen voortaan in ruimere opvattingen worden opgeleid, zodat zeminder jaloezie en bezitsdrang tonen.Laat de man zich verheugen als hij ziet dat zijn vrouw haar hart opent voor de hele wereld, en de vrouw zou ook gelukkig moeten zijn dat haar man zo ruimhartig is. Als twee werkelijk geëvolueerde mensen trouwen, geven zij elkaar al op voorhand die vrijheid; beide verheugen zich om alle wezens tekunnen liefhebben in de grootste zuiverheid.Tenslotte was de naam van Nostradamus Mikaelis de Nostradamus, zoals het op zijn graf staat geschreven, in de kerk van Sant- Rémy in Salon-de-Provence.

dating en spiritualiteit-33dating en spiritualiteit-54dating en spiritualiteit-82

Jeugd Mikhaël Aïvanhov werd op 31 januari 1900 geboren in het kleine Macedonische dorpje, Serbtzi vlakbij de berg Pelister aan de voet van de Babouna Planina (Grootmoeders berg); ondergedompeld in een cultuur met oude en diepgaande spirituele tradities.

Deze tradities, vroeger overgeleverd door vrouwen, worden nu nog steeds in stand gehouden.

Zijn moeder was een belangrijke genezeres en ze paste ongetwijfeld van oudsher overgeleverde kennis toe in haar genezingspraktijk. "De meeste mensen hebben van de liefde zo'n beperkte opvatting,dat op het moment waarop een man en een vrouw elkaar ontmoeten,ze de hele wereld vergeten en er niets anders voor hen bestaat.

Zich zuiveren houdt eerst en vooral in dat je de aard kunt onderscheiden van de roerselen van je innerlijk leven, dat je in staat bent je gedachten, gevoelens, verlangens en voornemens te analyseren.

En aangezien deze vaak kwaadwillig en egoïstisch zijn, dien je er vervolgens aan te werken om ze onbaatzuchtiger, edelmoediger en meer broederlijk te maken. We bevinden ons in het universum als in een heiligdom waar we met een gewijd gevoel dienen binnen te treden.

En toch verbeelden ze zich dat je op het spirituele vlak gemakkelijk en snel resultaten kunt bereiken. Op spiritueel gebied, zelfs meer dan op materieel gebied, moet je eerst aan de slag gaan en nooit je inspanningen laten verslappen.

You must have an account to comment. Please register or login here!